Veiligheidskeuring

Brandverzekeringen zijn tegenwoordig extra scherp op de veiligheid van elektrische installaties van agrarische bedrijfsgebouwen. Met keuringen wordt vastgesteld of de installaties voldoen aan de normen, zoals de NEN 1010.

Vaak gaat het om verouderde groepenkasten, losse kabels of aansluitpunten, beschadigde wandcontactdozen en het ontbreken van aardlekschakelaars. Door deze gebreken te verhelpen kunt u voorkomen dat de verzekeringspremie wordt verhoogd. Hoekstra-Suwâld zet zich in om uw installatie veilig te maken en uw installatie te laten voldoen aan de nieuwste normen.

Hebt u een keuringsrapport ontvangen of wilt u het voor zijn, neem contact op contact op met één van onze medewerkers.

AhGBZN_s20yOmDyziz_4IGW2YfR1y3GcCtnUGEnmS7CB