hoekstra-bouwenenverbouwen

Bouwen en Verbouwen

Hoekstra Suwâld is een totaalinstallateur. We kunnen al uw installaties verzorgen: gas, water, elektra, verwarming, verlichting, ventilatie, koeling en ook dak- en zinkwerk en sanitair. Kortom, wij hebben alles in huis!

Bij het ontwerpen, vervangen of aanpassen van uw installatie zijn wij gespecialiseerd in het installaties, die energie besparen of energieneutraal zijn.

Wensen, budgetten en mogelijkheden zijn per project verschillend, iedere situatie vraagt om een eigen oplossing. Wij denken graag op een open en betrokken manier met u mee aan en werken graag met u naar een maatwerkoplossing, die past bij u en uw leefstijl en bij het gebruik van uw bedrijfsgebouw.

Bouwen

Bouwplannen, gericht op energiebesparend of energieneutraal,  zijn het meest succesvol als u op tijd de architect, de aannemer én de installateur inschakelt. Door van tevoren te overleggen over uw plannen en wensen krijgt u het beste resultaat voor de beste prijs. U voorkomt tussentijdse aanpassingen of teleurstellingen achteraf!  Niet voor niets kiezen gerenommeerde architecten en aannemers vaak voor samenwerking met Hoekstra Suwâld.

Een mooi voorbeeld van het bouwen en installeren van een energieneutrale woning is het passief wonen. Door bij het ontwerpen van de woning of het bedrijfsgebouwontwerp al rekening te houden met energieverbruik, met de oriëntatie, de constructies en de toe te passen installaties kunt u uw woning of bedrijfsgebouw zo aanpassen dat er weinig techniek voor correctie nodig is.

In Haren is door Hoekstra Suwâld een passiefwoning geïnstalleerd, waar een gezin met drie kinderen zal komen te wonen, die door de juiste duurzame oplossingen energieneutraal zullen wonen.

bouwen

Een ander alternatief is een 0-op-de-meter woning. Het concept is anders, maar het resultaat nagenoeg hetzelfde. Uw energieverbruik kan in een bestaande woning zodanig teruggedrongen worden door installatie van zonnepanelen, grondige isolatie en verwarming dat uw elektriciteitsverbruik op 0 kan uitkomen.

Verbouwen

Voor verbouw geldt, net als bij nieuwbouw, dat de beste oplossingen om energiebesparend of energieneutraal te worden tot stand komen door partijen, architect, aannemer én installateur, in een vroeg stadium in te schakelen. Dit voorkomt correcties tijdens of na de werkzaamheden en teleurstellingen achteraf. Hoekstra Suwâld gaat pas aan het installeren als er met u en de andere realiserende partijen duidelijk is afgesproken welke installaties toegepast zullen worden en hoe deze worden aangebracht. Na een aantal gesprekken heeft u een goed beeld van de prijs en de uitvoering. Deze afspraken leggen we vast op tekening en in een omschrijving. Een ieder weet dan wat er van hem of haar verwacht wordt, en veel belangrijker nog; u weet wat u krijgt!

Bij verbouwen en/of vervangen van installaties kan ook stap-voor-stap toegewerkt worden naar energiebesparend of energieneutraal.

Onlangs geinstalleerd:

Fam. Rankenberg heeft haar installatie nog energiezuiniger gemaakt. Na een warmtepomp voor warmwater en verwarming zijn er nu 27 zwarte zonnepanelen geïnstalleerd met een vermogen van 7020Wp.  Erg tevreden was de familie over de installatie van de woning door Hoekstra Suwâld. Reden om ook de zonnepanelen door Hoekstra Suwâld te laten installeren. Door een krachtomvormer te gebruiken kan dit grote systeem zonder problemen op de meterkast en dus op het net worden aangesloten.

In dorpsschoolhuis De Nije Bân in Pingjum zijn de openbare basisschool It Leech en het dorpshuis ondergebracht. Dorpsschoolhuis Pingjum is een uniek project, waarin school en dorp samenwerken en waar duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Door het installeren van een warmtepomp, zonnecollectoren, 10 zonnepanelen en extra isolatie kan het gebouw energie-neutraal verwarmd worden en wordt een deel van de elektriciteit zelf opgewekt.

verbouwen     bouwen-verbouwen