energie, opwekken, opslaan, besparen

Energie opwekken en opslaan

Hoekstra Suwald is zeer ervaren in het zo optimaal mogelijk opwekken, verbruiken en opslaan van energie. Voor het milieu, voor de portemonnee en voor de onafhankelijkheid van een ieder.

Energie opwekken

Voor woningen en bedrijven is het gebruik van zonne-energie en windenergie realiteit.

Al meer dan 20 jaar ontwerpt en installeert Hoekstra Suwald zonnesystemen, zowel voor particulieren als voor bedrijfspanden. De opgewekte energie wordt afgestemd op het eigen verbruik in verband met de salderingsregeling. Het net wordt gebruikt al een opslagcapaciteit, verbruiken en opwekken hoeft daardoor niet tegelijkertijd. Voor meer informatie klik hier.

Sinds 1997 is Hoekstra Suwald actief in de windturbinesector. Met zeer ervaren monteurs kunnen wij windturbines op land installeren, onderhouden, service verlenen en storingen verhelpen, renoveren enz. enz. De opgewekte energie wordt geleverd aan het net; verkocht aan een energiebedrijf voor een afgesproken prijs. Voor meer informatie klik hier.

Voor windturbines geldt dat na een periode van 10 jaar de subsidie wegvalt. Op dat moment kan het heel aantrekkelijk en rendabel zijn de stroom niet langer aan het net te leveren maar de installatie aan te passen en de opgewekte energie aan te wenden voor eigen gebruik. Wilt u weten of dat ook voor u rendabel is, bel of mail ons.

Energie opslaan

opwekkenHoekstra Suwâld geeft graag adviezen over het opslaan van door u zelf opgewekte energie. U bereikt daar mee een hoge mate van autonomie, niet meer afhankelijk van de energieprijzen, van storingen bij energiebedrijven en van ontwikkelingen in de wereld, maar zelfvoorzienend. Hoekstra Suwâld heeft heel veel ervaring met energie-opslag in accu’s of in warm water.

Een mooi voorbeeld van opwekken en opslaan op locatie is de GeWoonBoot in Amsterdam, ontworpen en geinstalleerd door Hoekstra Suwald. De GeWoonboot voorziet in haar eigen energie, warmte en koude, en waterzuivering. Zo kan de GeWoonboot u ook voorzien van alles wat u nodig hebt, zoals vergaderingen, trainingen, diners of workshops. De GeWoonboot heeft een fantastisch uitzicht op het IJ en de NDSM werf.

Alde Feanen

Energie opwekken en opslaan gebeurt ook in de Alde Feanen, een gebied zonder netaansluitingen. In plaats van aggregaten wordt met behulp van zonnepanelen stroom opgewekt en ter plaatse opgeslagen. Een prachtige oplossing om zonder netaansluiting toch van alle gemakken te zijn voorzien zonder het milieu te belasten.

opslaan  opwekken-opslaan

Off Grid Factory

Off Grid Factory, een onderdeel van Hoekstra Suwâld, levert nu een alternatief voor woningen en bedrijfsgebouwen zonder netaansluiting. Zowel in Nederland als in het buitenland maakt de Off Grid Factory het mogelijk energie op te wekken en op te slaan in accu’s om vervolgens deze energie volledig zelf te gebruiken. Ideaal voor plaatsen waar geen toegang is tot het net en men toch afhankelijk is van technologie en licht. Meerdere projecten zijn in Afrika en Australië gerealiseerd, waar gemeenschappen zijn voorzien van stroom met behulp van zon- en windenergie.

off-grid

Met energieopslag hekwerken bedienen

In het buitengebied zonder netaansluitingen is door Hoekstra Suwald een installatie geleverd, die met de zon energie opwekt, opslaat en gebruikt wordt om een elektrisch bediend hekwerk open en dicht te laten gaan.

referentie-energie-opslaan-2  referentie-energie-opslaan-3  referentie-energie-opslaan-1