Energiebesparing

In de bedrijfswereld zijn VRF-Systemen uiterst geschikt voor verbouw en nieuwbouw. Met dit klimaatsysteem kunnen vele kamers met wisselende energievraag verwarmd en gekoeld worden. Het systeem kan verwarmen en koelen met een hele hoge efficiëntie, omdat de energie tussen verschillende vertrekken uitgewisseld kan worden. Warmte en kou blijft dus binnen het gebouw. Installatie is ook eenvoudig uit te voeren in bestaande bedrijfsgebouwen. De temperatuurregeling  kan individueel per vertrek bepaald worden, binnen door de beheerder vastgestelde waardes.  Het systeem komt tot maximale efficiëntie als het wordt gecombineerd met een ventilatiesysteem met warmteterugwinning.

Andere alternatieven voor verwarmen in een bedrijfspand zijn pelletkachels en biomassa ketels. Deze kunnen in meeste gevallen eenvoudig op een bestaande installatie worden aangesloten. Aanschaf van een dergelijke kachel of ketel is op het moment gesubsidieerd en dus zeer aantrekkelijk. Hoekstra Suwâld werkt met deze systemen samen van Bijvoet Energie

Warmtepompen kunnen, indien u vloerverwarming heeft, erg zuinig uw bedrijfsgebouwen verwarmen en of koelen. Een dergelijke installatie is zeer betrouwbaar en heeft een lange levensduur. Hoekstra Suwâld heeft ruime ervaring met zowel lucht als bodem gebonden systemen.

De energiekosten van verlichting kunnen in bedrijven hoog oplopen, daarom biedt Hoekstra Suwâld u de keuze voor LED verlichting. Dit is uiterst energiezuinig door het laag energiegebruik van de lampjes, maar niet altijd de meest economische oplossing. Een alternatief is bijvoorbeeld de longlife tl-buizen, die goedkoper zijn in de aanschaf maar wel een vergelijkbare levensduur hebben dan LED-armaturen. Hoekstra Suwâld kan u uitgebreid adviseren.

PV-systemen, ofwel zonnepanelen, kunnen vanzelfsprekend ook op een bedrijfspand veel energie opwekken. Bedrijfspanden hebben vaak een dak met veel oppervlak en dit zou zonde zijn als dit onbenut bleef. Hoekstra Suwâld kan met haar jarenlange expertise een uitkomst bieden door voor elk dak een passende oplossing te bieden.

Thermische zonne-energie is ook uiterst geschikt voor bedrijven die veel warm water gebruiken, gezien de zonneboiler efficiënter wordt naarmate er meer warm water wordt gebruikt. Zie voor meer informatie het kopje zonneboiler.

Hoekstra Suwâld levert en installeert ook frequentieregelaars. Een frequentieregelaar stemt het geleverde vermogen van een elektromotor af op het gebruik. Vacuümpompen, compressoren en pompen kunnen daarmee veel op energie besparen. Ook is het mogelijk de aanloopstroom te beperken waardoor soms een lichtere aansluiting op het net mogelijk is. Dit kan zeer voordelig uitpakken.

Als u in uw bedrijf gebruik maakt van apparaten die als bijproduct veel warmte produceren, heeft Hoekstra Suwâld een creatieve oplossing door warmtehergebruik. Als in uw bedrijf wordt verwarmd en gekoeld kan Hoekstra Suwâld de processen slim op elkaar afstemmen of koppelen. Dit zorgt voor een duidelijk efficiënter gebruik van de energie.

Subsidieregelingen:

Hoekstra Suwâld is goed op de hoogte van de subsidieregelingen die u ten voordele kunnen komen en u kunt er dus altijd terecht om te vragen wat de mogelijkheden zijn en of u in aanmerking komt voor deze regelingen. Enkele lucratieve regelingen zijn:

  • Energie Investeringsaftrek (EIA): Wanneer u uw bedrijfspand verbouwt of nieuw bouwt is dit hét moment om uw pand energie zuiniger te maken. Met de EIA kunt u 41.5% van de investering aftrekken van de fiscale winst. Maatregelen die in aanmerking komen zijn: Warmtepompen, warmtewisselaars, koude- of warmteterugwinningssystemen, HR-glas, isolatie en LED-verlichting. Wanneer u met uw energiebesparing uw energielabel met 3 stappen verbeterd, komt uw algehele installatie in aanmerking.
  • Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE): Deze subsidieregeling zorgt voor een vergoeding per opgewekte kWh. Het ministerie wil hiermee het opwekken van duurzame energie stimuleren in de bedrijfswereld.  De subsidieregeling staat open voor alle hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in verschillende categorieën: geothermisch, wind, zon en biomassa.
  • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE): Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.